Saturday, October 9, 2010

Sabda Nabi Muhammad s.a.w

Lima saat yang tidak ditolak doa padanya iaitu malam jumaat, malam ke sepuluh bulan Muharam, malam pertengahan dari bulan Syaaban dan dua malam hari raya..

No comments: