Friday, October 29, 2010

Maksud Hadis

  • Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Dan orang yang bertaubat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa.
  • Berilah apa yang engkau mampu, dan janganlah engkau menahan (untuk bersedekah) lalu ditahan oleh Allah (rezeki) atasmu.
  • Islam melarang (tidak sampai taraf haram) memakan di dalam keadaan bersandar kerana ianya banyak meninggalkan kesan yang kurang baik dari segi kesihatan dan akan lekas tua.

No comments: