Monday, June 25, 2012

Islam Itu Indah..


  1. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda - tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirlan.
  2. Bunuhlah ular dan kala jengking, walaupun kamu berada dalam solat.
  3. Bagi manusia ada malaikat yang selalu megikutnya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
  4. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
  5. Luruskan saf - saf dalam solat, kerana sesunguhnya saf adalah termasuk kebaikan solat.

No comments: