Tuesday, June 26, 2012

Sekadar Renungan bersama


  1. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kepada kejahatan.
  2. sempurna iman seseorang mukminin ialah yang paling baik kelakuannya dan yang paling lembut terhadap isterinya.
  3. selalu selalulah berpuasa untuk menundukkan nafsumu, tetapi janganlah sampai meletihkan badan sehingga merosakkan sembahyangmu kerana sembahyang lebih utama dari puasa.
  4. Nabi Muhammad s.a.w menganjurkan supaya berpuasa 3 hari awal Syaaban, 3 hari dari pertengahannya dan 3 hari pada akhirnya. Dengan melakukan tersebut. Allah mencatat pahala 70 Nabi.
  5. Islam itu adalah agama nasihat, kami bertanya untuk siapa? Untuk Allah, Kitab- Nya dan Rasul -Nya dan untuk umat Islam seluruhnya.

No comments: