Tuesday, October 19, 2010

Cendikiawan

  1. Kelebihan burung pada kepaknya, kelebihan gajah pada kekuatannya dan kelebihan manusia pada akalnya.
  2. Ilmu itu pemimpin. Amalan itu pengikut.
  3. Orang yang tidak menyukai ilmu, tidak ada kebaikan padanya.
  4. Apabila engkau berkehendak menyebut cacat - cacat orang lain, maka sebutlah cacat - cacat dirimu sendiri.
  5. Diam membawa selamat, sopan santun membawa kemuliaan, syukur dan ikhlas membawa tambahan rezeki.

No comments: