Tuesday, October 19, 2010

Sabda Nabi Muhammad s.a.w

  1. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah orang - orang tukang azan.
  2. Wangi - wangian yang paling baik adalah kasturi.
  3. Rasulullah s.a.w melarang kita menamakan hamba kita dengan empat nama iaitu Aflah, Nafi, Rabah dan Yasar.
  4. Hari yang paling besar disisi Allah adalah hari nahar (raya korban) kemudian hari tenang (selepasnya).
  5. Pencarian yang paling utama adalah jual beli yang jujur dan pekerjaan orang laki - laki dengan tangannya.

No comments: